Kur bëhet fjalë për zhvillimin e një karriere të suksesshme, sigurisht që mund të përballemi me sfida dhe pengesa. Në këtë udhëtim të vështirë, ka një shumëllojshmëri faktoresh që ndikojnë në suksesin tonë. 

Një nga faktorët më të rëndësishëm është arsimi dhe kualifikimet tona. Për këtë, Bursat Brainster ofrojnë një mundësi të jashtëzakonshme që nuk duhet humbur. 

Nëpërmjet këtyre bursave, ne ofrojmë dy lloje të ndihmave financiare:

  • Bursa e parë është e plotë, me mbulim të plotë të tarifës shkollore. Kushti kryesor është që kandidatët të jenë të regjistruar si të papunë në institucionin shtetëror të punësimit.

  • Bursa e dytë është pjesërisht, me mbulim 50% të shpenzimeve të Akademisë dhe është e destinuar për të rinjtë që dëshirojnë të fillojnë një karrierë të re.

Në këtë blog, do të shohim tre arsyet kryesore pse duhet të aplikoni për bursat Brainster dhe se çfarë ju pret në këtë udhëtim të veçantë.

Arsim cilësor  – Mësoni nga më të mirët

Një ndër faktorët kyç që ndikojnë në suksesin tuaj në botën e teknologjisë dhe dizajnit është arsimi që merrni. Bursat Brainster janë një mundësi për të kryer arsim cilësor, i përshtatur në fushën e programimit Front-End dhe në fushën e Graphic Design

Me profesorë të kualifikuar dhe përmbajtje mësimore të pasura, ju keni mundësinë të përgatiteni me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të arritur objektivat tuaja. Këtu nuk flasim vetëm për mësimdhënien, por janë edhe projektet reale të cilët do t’i punoni për klientë të vërtetë. Këto projekte do t’ju pergatisin për sfidat e tregut të punës.

Transformimi i karrierës – Akademitë tona ju mundësojnë punësim të sigurt

Për te gjithë personat e papunë ose që dëshirojnë të ndryshojnë drejtimin e karrierës së tyre, bursat Brainster janë një mundësi e shkëlqyer për të filluar një karrierë të re në fushën e IT-së. Kjo është e vërtetë jo vetëm për ata që janë të rinj dhe të përgatitur të përballojnë sfidat e reja, por edhe për ata që duan të kthehen dhe të ndryshojnë rrugën e karrierës së tyre. 

Në të dy rastet, me mbështetjen e bursave, ju keni mundësinë për të zhvilluar aftësitë tuaja dhe për të eksploruar fushën e programimit Front-End dhe fushën e Graphic Design. Një karrierë e re është në dorën tuaj, dhe bursat Brainster janë hapi i parë drejt saj.

Ne ju ofrojmë mundësinë për të transformuar karrierën tuaj përmes ekipit tonë të Partnerships, i cili ju mundëson studentëve tanë internshipe dhe mundësi punësimi në kompanitë partnere. Vetëm në 2 vitet e fundit, ne kemi ndihmuar 734 nga studentët tanë të punësohen!

Mundësi studimi falas – Mësoni programim Front-End dhe Graphic Design pa pasur pengesa financiare

Një ndër pengesat më të zakonshme për ata që dëshirojnë të investojnë në arsim është barriera financiare. Me Bursat Brainster, ne i eliminojmë këto barriera dhe ofrojmë mundësi studimi falas ose me mbulim 50% të shpenzimeve të Akademive. Për të papunët dhe të rinjtë që janë në moshën 18-29 vjeç, kjo është një mundësi e rrallë për të qenë student në akademinë tonë të programimit Front-End dhe akademinë Graphic Design (Vetëm për personat rezidentë në Shqipëri)

Bursat Brainster janë një investim në të ardhmen tuaj. Ato do t’ju mundësojnë të fitoni një diplomë të vlefshme në fushat më të kërkuara pa u shqetësuar për kostot e studimit.

Në përfundim, Bursat Brainster janë një mundësi e vlefshme për këdo që dëshiron të ndryshojë jetën e tij dhe të nisë një udhëtim të suksesshëm në fushën e programimit Front-End dhe botën e dizajnit nëpërmjet Akademisë tonë të Graphic Design. 


Për shkak të interesit të madh, aplikimet për Bursat Brainster janë hapur sërish.

Vendet për regjistrim në Akademinë Front-End dhe Akademinë Graphic Design janë të limituara dhe janë duke u plotësuar shumë shpejt.

Pra, mos hezitoni! Aplikoni tani në Akademinë e programimit Front-End dhe hidhni hapin e parë drejt një prej karrierave më të paguara në botë.

Aplikoni tani në Akademinë e Graphic Design dhe hidhni hapin e parë në botën e dizajnit dhe një prej karrierave më të paguara në botë!

Trending Stories që mund të ju interesojnë