Si instruktorët e Brainster-it trajnojnë gjeneratën e re të liderëve

Vitin e kaluar Brainster festoi ditëlindjen e shtatë. Përveç arsyeve të shumta për të festuar, në këtë blog veçojmë edhe instruktorët tanë me të cilët trajnojmë profesionistët se si të jenë koherentë me aftësitë e shekullit 21.

Profesionistë të vendosur fort për të ndarë me altruizëm njohuritë dhe përvojën e tyre praktike nga industria, edukatorë të përkushtuar, për të cilët studentët janë gjithmonë në qendër të vëmendjes, mentorë të bashkuar për një qëllim – për të ndihmuar studentët të fitojnë aftësitë e nevojshme në mënyrë që ata të mund të realizojnë ëndrrat e tyre… Këto janë parimet mbi të cilat u bazua puna e instruktorëve në Brainster, një rrjet prej mbi 100 profesionistësh që është krijuar për shtatë vite.

Ato na ndihmojnë të formojmë një brez të ri liderësh në disa fusha, por edhe të trajnojmë profesionistët si të ecin paralelisht me aftësitë e shekullit 21. Së bashku me ta, ne përmbushim misionin tonë kryesor – për të përmirësuar arsimin dhe mënyrën se si njerëzit mësojnë aftësi të reja të nevojshme për industritë digjitale.

Ne jemi të vetëdijshëm se përmirësimi i arsimit është një proces që nuk përfundon kurrë, kështu që ne përpiqemi të përmirësohemi nga 1% çdo ditë.

 

 

Rrjeti i profesionistëve

Në fillim, instruktorët në Brainster ishin të paktë, ashtu si ekipi. Por pas vitit 2017, qëllimi ynë filloi të bëhej realitet. Ne filluam të rritemi, të investojmë në produkte të tjera dhe të zgjerojmë portofolin tonë me planet për t’i trajtuar këto çështje në nivel ndërkombëtar.

Tani jemi një ekip prej 50+ punonjësish dhe 150+ instruktorësh dhe bashkëpunëtorësh të bashkuar nga kurioziteti intelektual dhe pasioni për krijimin e produkteve unike arsimore.

Misioni ynë është t’u mundësojmë individëve të përgatisin zhvillimin e karrierës në shekullin e 21 duke zotëruar aftësitë digjitale dhe të tjera të cilat janë relevante në botën e re të punës dhe e gjithë kjo do të ishte e pamundur pa profesionistë të përkushtuar si instruktorët tanë.

 

Çfarë i bën të veçantë instruktorët e Brainster-it :

 

  • “Ne përmirësojmë të mësuarit në mënyrë që ju të mund të përmirësoni botën!” është vetë guri i themelit i programit, mësimdhënies dhe metodologjive tona për të mësuar, mbi bazën e të cilave ne krijojmë përvoja të të mësuarit të projektuara kryesisht për t’u shërbyer nxënësve tanë, dhe pastaj shoqërisë, komunitetit dhe industrisë.
  • Krijojmë një mjedis të mësuarit në të cilin nxënësi është në qendër të vëmendjes dhe ku çdo ndërveprim është i rëndësishëm si: midis nxënësve, studentëve me përmbajtjen e programit, studentëve me instruktorë dhe anasjelltas, nga studenti tek instruktori dhe anasjelltas.
  • Instruktorët tanë janë lehtësues, mentorë dhe delegatë. Në vend të një roli tjetër autoritar në procesin e të mësuarit, këto role krijojnë një përvojë të ndryshme dhe më cilësore.
  • Me mënyrën tonë të mësimdhënies, studentët marrin më shumë pronësi për atë që mësojnë dhe mënyrën se si mësojnë.
  • Instruktorët dhe programi ynë sigurojnë mësimin që i modelon nxënësit nëpërmjet përvojës, në vend të kujtimit përmendësh të materialve.
  • Instruktorët i orientojnë studentët përmes thelbit të programit tonë – projekte reale të vendosura nga kompanitë partnere.

 

Çfarë thonë instruktorët tanë rreth përvojës së tyre me Brainster dhe studentët?

Maja Mitrovic, instruktore e Akademisë për UX/UI design

Maja është inxhiniere mekanike e diplomuar në aktivitetet mësimore Dizajni Industrial. Pas diplomimit në kolegj, ajo vendosi të studionte UX/UI design dhe në vitin 2016 filloi karrierën e saj.

Njohuritë inxhinierike e ndihmojnë dhe e orientojnë atë gjatë gjithë procesit të projektimit. Ajo dëshiron masa të sakta, rregulla dhe sisteme funksionale që e drejtojnë atë, jo të kufizojnë kreativitetin e saj në gjetjen e zgjidhjes më të mirë të dizajnit për produktet digjitale, të cilat përdoruesit do t’i gëzojnë dhe do t’i përdorin me lehtësi. Ajo që e motivon më shumë të ecë drejt suksesit është përmirësimi i përditshëm dhe mësimi i aftësive dhe software-ve të rinj.

Sipas asaj që thotë Maja, jo çdo student ka njohuri të barabarta, kështu që dikush ka nevojë për pak më shumë informacion dhe një shpjegim të hollësishëm. Duke nisur nga kjo, ajo thotë se vendosi një atmosferë të favorshme që të gjithë të ndihen mirë për njohurinë dhe përparimin e tyre. Ja si përgatitet ajo për cdo orë:

“Para se të nis me orën unë e kaloj prezantimin, së bashku me të gjitha shënimet dhe shembujt shtesë të punës së përditshme që kam përgatitur më parë – për të konfirmuar vetë rrjedhën e leksioneve dhe për t’u ndjerë më e përgatitur.”

Ajo përpiqet gjithmonë t’ua shpjegojë çështjen studentëve në mënyrën më të thjeshtë dhe më të arritshme.

“Jam gjithashtu e motivuar nga ndarja e njohurive për përfitimin e përbashkët. Sado që do t’u mësoj nxënësve, po aq do të mësojë edhe un prej tyre. Qoftë për dizajnin, trick and tips, soft skills, pikëpamjet dhe perspektivat e reja mbi karrierën dhe jetën,” thotë Maja.

 

Ognen Tripunoski, instruktor i Akademisë së Project & Product Management

Ognen është inxhinier mekanik i diplomuar me 10 vjet përvojë pune në fushën e inxhinierisë industriale dhe menaxhimit të projekteve. Sa i përket Project & Product Management, ai thotë se e ka zgjedhur këtë sepse është një sfidë, lejon realizimin e çdo ideje apo vizioni, përbëhet nga shumë punë ekipore, shumë angazhim dhe është mjaft argëtuese.

Nëse e pyesim Ognen, ai do t’i thotë se mëson më mirë nga gabimet, madje edhe më mirë nga gabimet e të tjerëve. Ai praktikon për të nxitur mësimdhënien në grup ku secili mund të mësojë nga njëri-tjetri dhe i konsideron njohuritë në grup shumë më të fuqishme se ato individuale.

“Kur gabojmë së bashku, mësojmë më shumë nga njëri-tjetri nga përvojat e ndryshme dhe i qasemi gjërave”, thotë Ognen.

Ai gjithmonë i fillon mësimet e tij me humor, dëgjon aktivisht nxënësit dhe përpiqet gjithmonë të kuptojë mirë se çfarë kërkojnë ata.

“I drejtoj studentët drejt përgjigjes duke bërë pyetje. Mendoj se nëse shpjegimi është diçka që duhet të vijë ekskluzivisht nga unë, gjithmonë gjej një shembull të thjeshtë dhe nëpërmjet kësaj arrij të shpjegoj cështjen,” thotë Ognen.

Brainster është në kërkim të vazhdueshëm të profesionistëve për të ndarë idealet që lidhen me përmirësimin e arsimit. Dhe në vitet e ardhshme ne vazhdojmë të kërkojmë dhe të ofrojmë profesionistët më të mirë për instruktorët tanë.

Nëse jeni të interesuar për t’u bërë instruktor në Brainster, ju lutem dërgoni CV-në tuaj në [email protected]

 

 

Related Stories For You

Trending Stories që mund të ju interesojnë

Bursat Brainster - Aplikimet mbyllen më 30 Nëntor 2023, vetëm 1 vend i lirë!