Të gjitha rezultatet tona janë pjesë e punës në ekip, bashkëpunimit me ju, komunitetin tonë, kështu që ne donim që ju të “shikonit” se si ne punojmë në sfond.

Aktivitetet dhe ndikimi i Brainster janë vazhdimisht në rritje, pothuajse me te njejtën normë rritje sa AI. Rritja e mëtejshme e organizatës sonë është e parashikueshme dhe e përcaktuar në planet tona strategjike. Studentët tanë, të cilët janë gjithnjë e më të shumtë, janë në kërkim të mundësive më cilësore të të mësuarit dhe mundësive për t’u përfshirë në industri. Ndikimi i organizatës sonë po rritet vazhdimisht. Por, me këtë rritet edhe përgjegjësia jonë.

Kjo u konfirmua së fundmi nga lajmi që zyrtarisht i jemi bashkuar TOP 500 kompanive më të suksesshme në Maqedoni për herë të parë këtë vit. Kjo do të thotë se jemi pjesë e 0.7% të kompanive aktive në vend… Dhe, a ju kujtohet? Jemi themeluar në vitin 2015!

Përveç këtij lajmi domethënës, dëshirojmë të ndajmë me ju se kemi rezultate të shkëlqyera në këtë gjysmë-vit të vitit 2023!

Por,para se të kalojmë tek rezultatet dhe progresi, duam të falënderojmë ata pa të cilët asgjë nuk do të ishte e mundur:

 

 

 • Ekipi & instruktorët dhe profesorët 

70+ profesionistë të përkushtuar ndaj inovacionit në arsim, duke krijuar programe dhe produkte arsimore cilësore që “pajisin” studentët tanë me njohuri dhe aftësi në mënyrë që ata të arrijnë maksimumin në karrierën dhe profesionet e shekullit XXI. 

TEAM, faleminderit për punën tuaj të shkëlqyer. The credit is yours!


+150 instruktorë dhe profesorë, profesionistë të industrisë promovojnë një mjedis interaktiv, mbështetës dhe motivues, krijojnë mundësi për studentët që të marrin pjesë në mënyrë aktive në procesin e të mësuarit, t’i modelojnë studentët nëpërmjet përvojës, dhe jo nëpërmjet të mësuarit përmendësh. 

Faleminderit për trajnimin dhe frymëzimin e novatorëve dhe udhëheqësve të ardhshëm!

 

 

„People should see the work going on behind the scenes“

Të gjitha këto janë rezultat i punës në ekip, bashkëpunimit dhe komunitetit tonë, kështu që ne donim t’ju tregojmë se si i arritëm ato rezultate.  Ne duam t’ju lejojmë të “shikoni” se si punojmë në sfond për të pasur studentë të kënaqur dhe të suksesshëm, dhe që kompanitë të vazhdojnë të mbeten një burim i stafit cilësor që do t’i ndihmojë ata të rriten dhe të ndryshojnë shoqërinë.

Përballë rritjes së madhe, kuptuam se transparenca nuk është vetëm një virtyt, por një domosdoshmëri strategjike që duhet të jetë pjesë e kulturës së kompanisë, vlerave dhe planeve tona të komunikimit.

 

 

Aktivitetet në semestrin e parë të vitit 2023 

Është një listë e gjatë aktivitetesh që na kanë çuar në rezultate për të cilat të gjithë jemi krenarë. Prapa çdo rezultati, projekti, produkti “i nënshkruar” nga Brainster ose Brainster Next College janë ekipe që bëjnë çmos për të përfunduar punën në kohë, pikërisht dhe për një qëllim – për t’ju dhënë vlerë studentëve tanë.

Si një nga rezultatet më të mëdha që vlen të përmendet menjëherë është se në periudhën e regjistrimit të pranverës, në 6 muajt e parë të vitit, arritëm të regjistrojmë një rekord prej 604 studentësh në akademi, nga të cilët 61% ishin me anë të rekomandimit.

Prandaj, jemi krenarë që në vetëm 6 muaj:

 • Me sukses lancuam Akademinë e Leadership and Management dhe ofruam bursa për sipërmarrëset femra
 • Hapëm zyrat në Shqipëri, domethënë krijuam Brainster Albania
 • Kemi nisur me sukses programin e ri të studimit në Brainster Next College – UX/UI dhe Graphic Design i cili është në proces akreditimi
 •  Kemi siguruar lehtësimin financiar ‘Studio tani paguaj pas punësimit’ për regjistrimet e reja në Brainster Next College
 • Ne  rritëm ekipin në +70 punonjës
 • Ne ridizejnuam https://brainster.co/ dhe https://blog.brainster.co/
 • Punuam gjithashtu në optimizimin dhe automatizimin,  punuam në përmirësimin e vazhdueshëm
 • Ne zhvilluam funksionalitete të reja për platformat tona, u kujdesëm për produktet tona
 • Ne kemi përmirësuar vazhdimisht Brainster’s Quality Standard për programet arsimore
 • Ne investojmë në instruktorët dhe profesorët tanë dhe jemi vazhdimisht në kërkim të ekspertëve më të mirë të industrisë

 

 

H1 2023 – rezultatet

Organizmi i brendshëm kompleks Brainster përbëhet nga disa ekipe në të cilat zbatohet rregulli i mëposhtëm: In unity, we thrive! Ne punojmë shumë dhe gjithmonë duam të arrijmë më shumë. Ne e shohim të gjithë organizatën tonë si një sistem. 

Kjo qasje thekson ndërvarësinë e komponentëve të ndryshëm brenda organizatës sonë dhe thekson rëndësinë e punës në mënyrë kohezive dhe sinergiste për të siguruar suksesin e nxënësve tanë. Duke harmonizuar të gjitha departamentet brenda organizatës sonë, ne krijojmë një udhëtim arsimor transparent që përgatit studentët për sfidat e botës reale dhe rrit punësueshmërinë e tyre.

 

 

1. Historia e suksesit të Brainster Next College

Vitin e kaluar, Kolegji ynë Brainster Next filloi të punonte si fakulteti i parë praktik i IT-së me të cilin filluam aventurën tonë edhe në arsimin formal. Në këto gjashtë muaj, ne shijuam frytet e punës sonë nga periudha e mëparshme dhe kishim studentë të kënaqur dhe të lumtur që janë në rrugën e duhur për t’u bërë Inxhinierë Software të suksesshëm. Por ne ishim të pranishëm edhe për ata që kishin gabuar në drejtimin e tyre dhe atyre që kishin vështirësi në kalimin e provimeve.

However: We did it!

Përfunduam me sukses vitin e parë të studimeve në Inxhinieri Software dhe Inovacion, që është kulmi i këtij viti të parë të ekzistencës së fakultetit dhe në të njëjtën kohë, lancuam programin e ri UX/UI dhe Graphic Design për regjistrimet e këtij viti, i cili është në fazën e akreditimit.

Si momente më domethënëse në punën tonë që kanë sjellë vlerë për studentët aktualë, veçojmë:

 • Ne organizuam hackathon-in e parë për studentët në bashkëpunim me disa akademi të Brainster-it.
 • Për lëndën Solution Implementation, studentët punuan në projektin e parë real për 4 partnerë të industrisë.
 • 10 studentë që përmbushën kërkesat kanë një internship me pagesë në kompanitë e ITsë këtë verë.

 

Më shumë të dhëna:

 • Shkalla e kënaqësisë e studentëve me profesorët është – 4.63/5
 • Shkalla e kënaqësisë e studentëve me kurset është 4.40/5
 • Nga 47 studentë gjithsej, 12 prej tyre përfunduan vitin me një mesatare prej 8.10 deri në 10.00 (Mesatarja: 9.27)
 • Numri i kandidatëve të regjistruar në fakultet për zgjidhjen e testit të kompetencave është rritur me 41%, gjë e cila mundëson regjistrimin përmes përfitimit financiar “Studio tani, paguaj pas punësimit”
 • Tashmë kemi mbushur 2 grupe studentësh për vitin e parë të Inxhinierisë Software dhe Inovacionit

 

Lidhur me pjesën akademike, ne kemi siguruar lektorë të huaj – Damjan Obal dhe Alex Dolstra të cilët transmetuan njohuritë e tyre tek studentëve tanë, dhe gjithashtu kemi ftuar shumë lektorë vendas. Pas 2 lëndëve, ne gjithashtu ju siguruam studentëve një metodologji hibride të mësimdhënies, dhe me ndihmën e transformimit përmes standardizimit, ne sigurojmë qëndrueshmëri dhe cilësi në programin tonë mësimor.

 

 

2. U zgjeruam më tej – Brainster Albania

Një nga piketat tona më domethënëse gjatë gjysmës së parë të këtij viti është hapja e zyrave në Shqipëri dhe krijimi i ekipit Brainster Albania. Fillimisht ne ofrojmë Akademinë e Programimit Front-End për këtë treg. Ndërsa teknologjia vazhdon të zhvillohet me një ritëm të shpejtë, kërkesa për staf të kualifikuar është më e madhe se kurrë, prandaj qëllimi i kësaj akademie është të “pajisë” studentët e ardhshëm me aftësitë e nevojshme për të ndërtuar një karrierë të suksesshme në fushën e programimit Front-End.

 

Çfarë kemi bërë në Shqipëri deri tani:

 • Hapëm zyra të reja në Tiranë
 • Punësuam kolegë të rinj
 • Ne krijuam website-et
 • Hapëm profile të reja në rrjete sociale
 • Ne krijuam një program cilësor edukativ bazuar në praktikë
 • Ne ofruam instruktorë cilësorë, ekspertë të industrisë
 •  U lidhëm me kompani partnere

 

Duke hedhur themelet tona në Shqipëri, ne jemi gati të përdorim të gjitha burimet tona cilësore dhe sistemin e provuar që kemi ndërtuar që të ndryshojmë perspektivën e të rinjve, të ardhmen dhe mundësitë e tyre. Ashtu si në vitet e kaluara, nëpërmjet arsimit cilësor të bazuar në praktikë, ne kemi ndihmuar shumë studentë për të bërë një transformim në karrierë ose për të gjetur një punë më të mirë dhe më fitimprurëse. Ne do të përpiqemi të bëjmë të njëjtën gjë edhe në Shqipëri me të njëjtën energji dhe entuziazëm.

Dhe PO, tashmë kemi studentin e parë të regjistruar!

 

 

3. Numbers, numbers, numbers… data analysis… statistical control!

Në peizazhin e sotëm të suksesshëm të biznesit, numrat veprojnë si një busull që orienton organizatat drejt destinacioneve të tyre të dëshiruara. Ata zbulojnë historinë reale të fshehura në të dhënat, duke dhënë njohuri të paçmueshme që në fakt ndajnë triumfin nga dështimi. Ne në Brainster i duam numrat! Dhe shumicën e vendimeve i marrim duke u bazuar në shifra.

„We make data-driven decisions, but we are aware of its limitations“

Mirëpo, ndonjëherë dëgjojmë edhe ndjenjat tona.

Por,ne jemi të vetëdijshëm se duke analizuar me zell shifrat, bizneset fitojnë një pikëpamje panoramike për gjendjen e tyre financiare, prirjet e tregut, sjelljen e klientëve dhe efikasitetin operacional. Këto njohuri na ndihmonjnë të marrim vendime të mençura, të përballojmë pasiguritë, të kapim mundësitë, të zvogëlojmë rreziqet dhe të harmonizojmë strategjitë për sukses edhe më të madh.

Në një botë të nxitur nga të dhënat, shfrytëzimi i fuqisë së numrave po bëhet një forcë transformuese që i shtyn bizneset drejt rritjes, profitabilitetit dhe avantazhit konkurrues në industritë e tyre përkatëse.

 

 

Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht synojmë automatizimin dhe optimizimin kur bëhet fjalë për të dhënat tona.

Dhe të dhënat tona thonë se në 6 muajt e parë të vitit:

 • Regjistruam një rekord prej 604 studentësh në akademi, nga të cilët deri në 61% ishin me anë të rekomandimit
 • 95% e objektivave të regjistrimit të akademive janë përmbushur
 • Ne punësuam 180 studentë, madje 33% më shumë se vitin e kaluar
 • Dërguam 557 talentë tek kompanitë
 • Ne organizuam 63 projekte reale, 10 hackathone, dhe 2 hackathone live
 • +11 partnerë të rinj punësimi
 • +50% rritje e ekipit të pranimit të studentëve
 • Vlerësimi për instruktorët nga studentët është 4.87/5
 • Shkalla e kënaqësisë me programet është 4.84/5
 • Funksionalitete të reja janë shtuar në platformën e mësimit Brainster Learn të përdorur nga studentët e akademive si:
 • Janë shtuar funksionalitete të reja në platformën e mësimit I AM NEXT të përdorur nga studentët e Brainster Next College si:
 • Mbajtëm 28 evente offline për studentët tanë
 • Inçizuam 222 video edukative për akademitë hibride ose 28.5 orë video materiale
 • Video production bëri 11 video ngjarjesh, 2 reklama dhe 2 video për hackathonet
 • Design team dizajnoi 308 zgjidhje kreative për postimet në blog

 

 

4. Projects, Ops & Enablement – They make our life easier!

Menaxherët e projektit janë njerëzit pa të cilët nuk mund të jetojmë! Definitivisht. Dhe ata punuan shumë për të ngritur dhe përmisuar të gjitha ekipet, dhe mundësuan që të gjitha projektet të jenë gati dhe të nisura në kohë. Siç thamë, studentët tanë kërkojnë më të mirën nga ne, kështu që mbështetja e projektit është e një rëndësie të veçantë.

Menaxherët e projektit mbështesin ekipet e Brainster-it në:

 • Planifikimin e semestrit: qëllimet, burimet, njerëzit
 • Mjedisi stabil i projektit + coaching për menaxhimin e projekteve me vlerë strategjike
 • Menaxhimin e sistemit dhe produktit për lidhjen e shërbimeve të përbashkëta, optimizimin e workflows, maksimalizimin e vlerës
 • Mbështetjen e përpjekjeve organizative për efikasitet, cilësi, dhe produktivitet përmes instrumenteve të ndryshme si standardet, trajnimet, udhëzimet
 • Transformimin përmes standardizimit
 • Mbështetje në procesin e planifikimit të objektivave të semestrit për të gjithë portofolin e organizatës dhe sigurimin e alignment midis ekipeve

 

 

Arsim cilësor për punësim

8 vite më parë, Brainster krijoi një sistem që funksionon: të mësuarit duke punuar në projekte reale. Departamenti i suksesit të studentëve që kujdeset për përparimin dhe kënaqësinë e studentëve. Mbështetja në karrierë që sigurohet nga ekipi Partnerships. Ekspertizë e punonjësve, instutorëve dhe profesorëve, përdorimi i teknologjive të avancuara për të mbështetur studimin, një ekip drejtues me përvojë dhe një bord drejtues i dedikuar në punë, si dhe politikat e HR që mbështesin rritjen, zhvillimin dhe kënaqësinë e punonjësve.

Ne jemi krenarë që jemi pionierë në fushën e krijimit të arsimit për punësim dhe që jemi në gjendje të krijojmë një sistem novator që sot na vendos në të njetin vend me organizatat më të suksesshme Ed-tech në botë. 

 • Fokusi ynë kryesor ka të bëjë me nxitjen e një përvoje të të mësuarit që përgatit studentët për tregun e punës duke instiluar mendimin kritik dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve.
 • Përvojat tona të dobishme arsimore ju japin mundësi studentëve të angazhohen në mënyrë aktive ne procesin e të mësuarit.

 

 

Si krijuam arsim cilësor për punësim?

 • Projekte reale me kompani vendase dhe ndërkombëtare – studentët marrin një ide se si është të punojnë në një mjedis të vërtetë pune, të mësojnë se çfarë është puna në ekip dhe të ekspozohen drejtpërdrejt ndaj industrisë
 • Hackathons – 24 orë punë intensive në ekip, në projekte të mëdha që ndryshojnë shoqërinë
 • Ekipi i suksesit të studentëve – i përkushtuar për mbështetjen e plotë të studentëve gjatë gjithë procesit të tyre të transformimit dhe të të mësuarit
 • Ekipi i Prtenrships – që kujdeset për punësimin e studentëve të suksesshëm, ndërtimin e partneriteteve me kompanitë, dhe ofrimin e projekteve të mira reale 
 • Të gjithë talentet në një vend – një platformë falas që lidh studentët me kompanitë
 • Ekipi i Pranimit të Studentëve – këshilltarët e karrierës që japin udhëzime të sakta për të gjithë studentët, në cilin drejtim të vazhdojnë arsimin e tyre

 


 

Çfarë më pas?

Secila nga ekipet, duke punuar si sistem për pjesën tjetër të vitit, do t’i kushtohet maksimalisht arritjes së të gjitha objektivave përshkruara në dokumentet tona strategjike. Në 12 muajt e ardhshëm, ne presim të përfundojmë 71 nisma dhe përmirësime të reja, aktivitete që do të sjellin vlerë për të gjithë palët e interesuara – studentët, instruktorët, punonjësit dhe partnerët si:

 • Disa bashkëpunime të mëdha do të na ndihmojnë të rrisim numrin e studentëve të punësuar
 • Ne do të zgjerojmë ekipin e instruktorëve, profesorëve dhe punonjësve
 • Ne do të punojmë në disa projekte të AI
 • Një lokacion i ri i tretë në qendër të Shkupit

 

Brainster dhe Brainster Next College janë të vendosur në misionin dhe vizionin e tyre. Ne investojmë në popullin tonë, përqafojmë parimet e agjituara, ndajmë informacione, mbështesim vendim-marrjen gjithëpërfshirëse, lejojmë të dhënat dhe zbatojmë strategji efektive komunikimi. Ne krijojmë një kulturë transparente, e cila çon drejt suksesit.

Krenarë për përparimin tonë gjatë gjashtë muajve të fundit, mbetemi të përkushtuar në përmirësimin e vazhdueshëm me një synim – si t’u japim një vlerë edhe më të madhe studentëve tanë.

Faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme!

 

Brainster është një organizatë Ed-Tech me një ekip prej +70 punonjësish me kohë të plotë dhe +150 instruktorë dhe profesorë të bashkuar nga kurioziteti intelektual dhe pasioni për krijimin e produkteve arsimore cilësore. Nëpërmjet akademive dhe arsimit jo-formal, si dhe studimeve të akredituara të ciklit të parë në Brainster Next College, ne ndihmojmë individët të zotërojnë aftësitë më të kërkuara sot duke punuar në projekte reale për klientët e vërtetë dhe duke gjetur punë më të mira dhe me pagë më të larë.

Trending Stories që mund të ju interesojnë

Bursat Brainster - Aplikimet mbyllen më 30 Nëntor 2023, vetëm 1 vend i lirë!