Me disiplinë, këmbëngulje dhe përkushtim, rezultatet janë të pashmangshme

Në këtë blog, ju do të njiheni me Aneta Dimoska, një studente alumni e Akademisë së Programimit Front-End, si dhe programuese Front-End në tech team të Brainster.

“Programuesit e ardhshëm të Front-End do t’i këshilloja që ata të ishin këmbëngulës në atë që fillojnë, t’i jepnin vetes kohë për të zotëruar konceptet në programimin Front-End dhe më e rëndësishmja – për të mos harruar arsyen e tyre pse filluan gjithë këtë proces të të mësuarit dhe transformimin e karrierës”, thotë Aneta.

Përveç kësaj, lexoni blogun ekspert të Aneta Dimoska mbi mënyrën se si programimi ndikon në punën e trurit.

 

Në vijim, biseduam me Aneta Dimoska se si duket një ditë në jetën e një zhvilluesi Front-End

 

Pse programimi Front-End? Çfarë ju tërhoqi në këtë profesion?

Rreth dy vjet më parë, vendosa të bëj një ndryshim karriere dhe të hyj në botën e programimit vetëm duke studiuar programimin Front-End sepse doja të mësoja mbi procesin e ndërtimit të një aplikacioni web, për të parë se si funksionojnë gjërat që përdorim çdo ditë përmes pajisjeve tona, se si zhvillohet një projekt nga ideja në realizim dhe sigurisht të jem pjesë e ndërtimit të aplikacioneve që do ta bëjnë jetën e përdoruesve më të lehtë në një sferë.

 

Çfarë mjetesh dhe softuerësh përdorni në punën tuaj të përditshëm?

Në projektet në të cilat punoj përdorim React.js.

 

Sa i rëndësishëm është bashkëpunimi i programuesit Front-End me ekipet e tjera?

Programuesi Front-End duhet të bashkëpunojë me anëtarët e ekipeve të tjera, kryesisht menaxherët e produkteve, dizajnerët, testerët sepse secila nga këto ekipe është një pjesë e rëndësishme e procesit të ndërtimit të produktit. Të gjithë së bashku bëjnë të tërën dhe është e nevojshme të vendoset një komunikim efektiv për të tejkaluar sfidat dhe për të përmirës vetë produktin.

 

Na tregoni se si duket një ditë në jetën e një programuesi Front-End? 

Edhe pse çdo ditë pune është e ndryshme dhe me sfida të ndryshme, në fillim të ditës marr kohë për t’u informuar më shumë rreth programimit Front-End dhe për të mësuar më shumë rreth teknologjive aktuale. Pastaj kemi takimin standard ditor me ekipin, ku diskutojmë rrjedhën e angazhimeve të punës që kemi vendosur, progresi ndahet, por edhe problemet që kemi hasur në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje të përshtatshme. Pjesën tjetër të ditës e kaloj duke punuar në detyrat e vazhdueshme brenda projektit.

 

Si qëndroni të përditësuar me teknologjitë dhe mjetet më të fundit për programimin Front-End?

Në ekip kemi një praktikë shumë të mirë që aplikojmë në një nivel javor, që është mbajtja e workshop-eve ku secili prej nesh ka mundësinë të eksplorojë dhe të përgatisë një prezantim mbi një temë apo teknologji të caktuar që është më pak e njohur për ne. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të mësuar gjëra të reja dhe për të ndarë njohuritë që përfitojnë të gjithë në ekip.  

 

Si i përballoni sfidat dhe pengesat që lindin gjatë punës suaj?

Kurmë del ndonjë problem, së pari përpiqem ta zgjidh vetë duke eksploruar më shumë rreth këtij problemi. Gjithashtu, kërkoj opinione apo zgjidhje në forume dhe komunitete të ndryshme. Përdori një mjet AI për të krijuar një qasje apo ide të re që mund të aplikoj. Sigurisht që kam edhe mbështetjen e bashkëlojtarëve të mi që më ndihmojnë të tejkaloj sfidat e ndryshme.

 

Cili është sekreti për t’u bërë një programues i suksesshëm Front-End? 

Suksesi në çdo sferë për mua do të thotë të jem një version më i mirë se dje, muajin e kaluar apo vitin e kaluar. Mënyra se si do të arrihet kjo është e ndryshme për të gjithë, por me disiplinë, këmbëngulje dhe përkushtim, besoj se tek të gjithë rezultatet janë të pashmangshme.

 

Së fundmi, këshilla juaj për të gjithë zhvilluesit e ardhshëm Front-End?

Programuesit e ardhshëm të Front-End do t’i këshilloja të ishin këmbëngulës në atë që fillojnë, t’i japin vetes kohë për të zotëruar konceptet në programimin Front-End, dhe më e rëndësishmja të mos harrojnë arsyen e tyre pse filluan gjithë këtë proces të mësimit dhe transformimit të karrierës.

 

Nëse dëshironi të jeni pjesë e komunitetit Coding dhe të ndërtoni histori të reja suksesi me ne, zbuloni më shumë rreth Akademisë së Programimit Front-End.

Në Akademinë e Programimit Front-End mësojmë nëpërmjet projekteve reale për klientë të vërtet nën mentorimin e instruktorëve me përvojë të dëshmuar.

Cakto një takim me menaxherin tonë të suksesit të studentëve për më shumë udhëzime dhe hollësi rreth programit!

Related Stories For You

Trending Stories që mund të ju interesojnë

Bursat Brainster - Aplikimet mbyllen më 30 Nëntor 2023, vetëm 1 vend i lirë!