Zhvillimi i një platforme webi-i për Asamblenë Studentore Universitare – UKIM

Gjatë periudhës së kaluar, grupe studentësh nga Akademia e Programimit Front-End dhe Akademia e Programimit Full-Stack kanë punuar në një projekt real për klient të vërtetë që siguroi Qendrën e Coinnovation dhe Punësimit si pjesë e aktiviteteve për të rritur punësimin dhe suksesin e studentëve. 

Bëhet fjalë për një projekt – një platformë web-i  për Asamblenë Studentore Universitare – UKIM, e cile ka për qëllim të ofrojë komunikim dhe shpërndarje pa pengesë të informacionit me studentët e fakulteteve të ndryshme.

ASU është një organ universitar që përfshin përfaqësues të studentëve në nivel universiteti.  Përfaqëson studentët, mbron të drejtat dhe interesat e tyre dhe kërkon të përmirësojë standardet e studentëve. 

Për të arritur qëllimin e këtij projekti, u formua një ekip i përberë nga studentë të Front-End dhe studentëve Full-Stack, të cilët nën mentorimin e Daniela Ikonomova dhe Riste Samarxhiev, zhvilluan një web solution plotësisht funksionale sipas dizajnit të zhvilluar nga studentët e Akademisë  së Dizajnit të UX/UI.

 

Në vazhdim, biseduam me studentët e Akademisë së Programimit Front-End rreth përvojës së këtij projekti:

 

 

Vlladimir: Puna në një projekt real është një përmbledhje e gjithë njohurive të mësuara gjatë Akademisë, por gjithashtu luan rol të madh edhe në përmirësimin dhe marrjen e aftësive të reja, para se të gjitha punës në ekip, por gjithashtu t’u përgjigjet kërkesave dhe dëshirave të klientit.

Daniela: Për këtë projekt do të shprehesha shkurtimisht: nga studentët për studentët. Ideja e projektit ishte të përgatiste një zgjidhje funksionale që do të lehtësonte qasjen në informacionin dhe dokumentet e nevojshme për studentët që studiojnë në Universitetin Shën Kirili dhe Metodij.  Gjithashtu studentët do të kenë mundësinë të ndjekin aktivitetet dhe veprimtaritë e Asamblesë Studentore, e cila funksionon brenda universitetit.

Goce: Procesi i hartimit të këtij projekti ishte shumë i organizuar. Të gjitha detyrat ishin të ndara në mënyrë ekipore, atmosfera ishte në një nivel shumë të lartë, gjë që mendoj se është shumë e rëndësishme për realizimin me sukses të çdo projekti.

Dimitar: Megjithëse puna po funksiononte pa probleme, pjesa e pashmangshme e zhvillimit të një aplikimi është krijimi i disa pengesave, të tilla si ‘bugs’ dhe të ngjashme. Ndonjëherë ato dukeshin të pazgjidhshme, por çdoherë ekziston një zgjidhje. Nëse dikush prej nesh ngecte, çdoherë  kishim pranë ekipin dhe mentorin tonë Riste, kështu që së bashku  zgjidhnim problemet duke dhënë ide dhe sugjerime të ndryshme. 

Aleksandri: Gjatë studimeve të mia në UKIM, ideja e formimit të Asamblesë Studentore universitare ishte fatkeqësisht larg nga realizimi, po ja që me zhvillimin e faqes së internetit, shpresojmë që si ekip të japim një kontribut modest në lehtësimin e rrjedhjes së informacioneve deri tek studentët e UKIM-it rreth risive të nevojshme në ndjekjen e karrierës dhe sfidat me të cilat ata përballen gjatë jetës së tyre akademike. Reagimet pozitive nga përfaqësuesit e ASU për ne janë një shpërblim për punën e bërë mirë.

Daniela: Do të thosha se nuk ka ndjenjë më të mirë sesa kur sheh kënaqësinë e klientit pas përfundimit të projektit. Siç e kam theksuar më parë, bashkëpunimi me shokët e ekipit dhe kolegët e akademive të tjera, ishte i shkëlqyer, duke rezultuar në një produkt përfundimtar funksional që përputhej me kërkesat dhe dëshirat e klientit.

 

Rreth frymëzimit për të punuar në këtë projekt, studentët e Akademisë së Programimit Full-Stack na treguan:

Nikolla: Duke punuar në këtë projekt real, ne patëm mundësinë t’i përdorim dhe zbatojmë të gjithë njohuritë që kishim, si dhe aftësitë që mësuam në modulet për PHP OOP-PHP dhe Laravel jQuery, etj. Gjithashtu, mësuam se ku dhe si duhet t’i përdorim njohuritë që i kemi. Ne ishim në dilemë me të ,ku dhe si duhet t’i përdorim gjërat që  kemi mësuar, por me këtë projekt real kuptuam se si duhet të mendojmë dhe si ta bëjmë një web solution ideale dhe optimale e cila do të jetë lehtë për t’u përdorur nga studentët dhe të ishte e qëndrueshme në përdorimin e mëtejshëm të saj. 

Aleksandra: Për nevojat e Asamblesë së Studentëve UKIM, ishte i nevojshëm një web solution plotësisht funksional, i përbërë nga një panel përdoruesish (i bërë nga studentët e Akademisë së Programimit Front-End) dhe një panel admin., (i bërë nga studentët e Akademisë së Programimit Full-Stack). Vetë website është me karakter informues dhe ka një shumëllojshmëri seksionesh, të tilla si postime, ngjarje, informacione rreth anëtarëve të USS, sondazhe të ndryshme. Nëse studentët kanë ndonjë paqartësi apo pyetje, ata mund të mbushin formularin dhe të marrin një përgjigje të shpejtë nga autoritetet.

Jordan: I gjithë procesi ishte i gjatë, por mjaft interesant sepse studionim vazhdimisht gjëra të reja, ishim në komunikim të vazhdueshëm me mentorët me qëllim që të na jepnin feedback për atë që kemi punuar dhe të na informojnë nëse jemi në drejtimin e duhur. Ishim kolegë që ishim bashkë edhe në grupin e Akademisë, komunikuam, u koordinuam, caktuam një udhëheqës ekipi dhe vazhdimisht përcaktonim objektiva për tërë javën. Ne dinim se çka duhet të punonim dhe ta përfundonim. Qëllimi ishte të arrihej një web solution optimale që do të jetë mjaft e lehtë për t’u mirëmbajtur në të ardhmen nga administratorët që do të përditësojnë vetë faqen dhe gjithashtu e lehtë për t’u përdorur nga studentët. 

Goce: Ndjenja e bashkëpunimit në një projekt të tillë në një ekip ishte mjaft entuziazmuese, ne gjithmonë kërkonim një mënyrë të re më efektive dhe më efikase për funksionalitetin e website-it. Përvoja që përjetova ishte e mrekullueshme. Projekti kishte mjaft sfida të reja. Dua t’i falënderoj kolegët që kanë punuar me mua dhe më kanë ndihmuar të mësoj gjëra të reja. 

Aleksandra: Me një fjalë, shumë e kënaqur. Të kënaqur me faktin se si studentët na lejuan të punonim në një projekt real, për të cilin jemi veçanërisht krenarë dhe të lumtur. Nuk ka sukses më të madh sesa të shohësh produktin që ke punuar në mënyrë aktive, tanimë është lancuar dhe përdoret nga një numër i madh përdoruesish.

 

Regjistrimet për grupin e radhës në Akademinë e Programit Front-End janë duke u zhvilluar! Interesi është shumë i madh dhe numri i vendeve – i kufizuar, ndaj rezervoni në kohë!

Cakto një takim me ekipin tonë të pranimit të studentëve për më shumë udhëzime dhe hollësi rreth programit!

 

Trending Stories që mund të ju interesojnë

Bursat Brainster - Aplikimet mbyllen më 30 Nëntor 2023, vetëm 1 vend i lirë!