5 këshilla për gjetjen dhe korrigjimin e gabimeve të kodit

Pavarësisht nga përvoja, çdo programues përballet me gabime kodi. Lexoni këto 5 këshilla për gjetjen dhe korrigjimin e gabimeve të kodit.

Debugging është një pjesë thelbësore e procesit të programimit dhe të zotërosh artin e debugging është vendimtare për çdo programues. Debugging është një proces i gjetjes dhe korrigjimit të gabimeve të kodit dhe mund të jetë një detyrë që kërkon shumë kohë. Megjithatë, me njohuritë dhe mjetet e duhura, është e mundur që debugging të bëhet një proces më efektiv. Në këtë postim në blog, ne do të nxjerrim në pah disa këshilla dhe truke për të zotëruar artin e debugging dhe për të mësuar rreth disa mjeteve dhe teknikave të zakonshme që mund të përdoren për të gjetur dhe korrigjuar gabimet e kodit. 

 

vijim, lexoni cilat janë 5 këshillat për gjetjen dhe korrigjimin e gabimeve të kodit

 

Gjeni burimin e problemit

Kur hasni një gabim, një nga gjërat e para që duhet të bëni është të përpiqeni të rikrijoni problemin në një mjedis të kontrolluar. Kjo mund t’ju ndihmojë të merrni më shumë informacion rreth shkakut të gabimit që do t’ju ndihmojë të identifikoni burimin e problemit më shpejt dhe më lehtë. Për shembull, nëse hasni një gabim të aplikacionit web, mund të krijoni një mjedis testimi që përfshin një bazë të dhënash, server web dhe shfletues.

Kur përpiqeni të gjeni gabimin e kodit, mund të jetë shumë e dobishme për ju nëse e ndani problemin në pjesë më të vogla, dhe pastaj përqendroheni dhe shqyrtoni secilën prej tyre veç e veç. Kjo teknikë, e njohur si “ndaj dhe përçaj”, mund t’ju ndihmojë të izoloni burimin e problemit dhe ta bëni më të lehtë identifikimin e shkakut themelor. Kështu, nëse hasni një gabim në një sistem kompleks, ju mund ta ndani sistemin në komponente më të vogla dhe të shqyrtoni çdo komponent veç e veç. Me këtë, ju mund të identifikoni se cili komponent shkakton gabimin dhe të përqendroni përpjekjet tuaja në rregullimin e atij komponenti.

 

Përdorni mjetet e duhura

Një aspekt i rëndësishëm i debugging është të keni mjetet e duhura. Ka një gamë të gjerë mjetesh në dispozicion për debugging dhe është e rëndësishme të zgjidhni mjetet e duhura për detyrën e duhur. Për shembull, nëse punoni me një aplikacion web, është e dobishme të keni një zgjerim të shfletuesit që ju lejon të shikoni dhe debatoni kodin. Në mënyrë të ngjashme, nëse jeni duke punuar me një aplikacion nga linja e komandës, është e dobishme të keni një mjet që ju lejon të shihni daljen e aplikacionit në kohë reale. Përveç kësaj, shumë gjuhë programimi kanë mjete debugging të integruara që mund të përdoren, të tilla si deklarata “prints” në Python, e cila mund të përdoret për të shtypur vlerën e variablave gjatë ekzekutimit të kodit.

Një nga mjetet më efektive për gjetjen e gabimeve të programimit është “debugger”. Debugger është një mjet softuerik që ju lejon të shkelni kodin me radhë, të shikoni variablat dhe të vendosni pikat e pushimit. Kjo e bën më të lehtë identifikimin se ku ndodh një gabim në kod dhe çfarë mund ta shkaktojë atë.

 

Provoni metoda të ndryshme

Ndonjëherë të provoni një qasje tjetër ose të rifreskoni një kod mund t’ju ndihmojë t’i gjeni gabimet. Për shembull, nëse hasni një gabim në një sistem kompleks, mund të tregohet një metodë më e mirë për t’u përpjekur të ripunoni sistemin nga zero sesa të përpiqeni të gjeni gabimin specifik në sistemin kompleks. Duke marrë një qasje tjetër, shpesh mund të gjeni mënyra të reja për të zgjidhur problemin dhe për të identifikuar burimin e gabimit.

 

Bëni një pushim

Largimi nga kodi për disa minuta mund t’ju japë një perspektivë të re dhe t’ju ndihmojë ta shihni problemin më qartë. Kur jeni duke punuar në një gabim veçanërisht të vështirë, ju lehtë mund të ngecni në problem dhe kjo mund t’ju shkaktojë më shumë lodhje dhe frustrim. Shpesh ndodh që gabimi të jetë i vogël dhe mjaft i dukshëm, por shumë orë pune bëjnë që të mos jeni në gjendje ta shihni problemin. Prandaj, pushimi mund t’ju ndihmojë të pushoni mendjen, të mendoni për problemin nga një perspektivë e re dhe të gjeni ide të reja për gjetjen dhe ndreqjen e gabimit.

 

Kërkoni ndihmë nga një programues tjetër

A keni provuar ndonjëherë të gjitha opsionet dhe qasjet dhe ende nuk arrini të zgjidhni problemin në kod? Atëherë ndoshta praktika më e mirë është të kërkoni ndihmë nga një person tjetër për të rishikuar kodin. Dhe çuditërisht, praktika tregon se kur dikush shikon për herë të parë kodin mund ta gjejë gabimin më shpejt se programuesi që krijoi të njëjtin kod. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të marrë feedback mbi kodin dhe për të identifikuar gabimet potenciale apo mundësitë e përmirësimit.

Si përfundim, mjeshtëria e artit të debugging është një pjesë thelbësore e procesit të programimit dhe kërkon një qasje sistematike, mjete reale dhe aftësinë për të përdorur teknika dhe qasje të ndryshme. Duke dekompozuar problemin e pjesëve më të vogla, duke përdorur një proces eliminimi, një kuptim të qartë të sjelljes së pritur të kodit, debugging mund të bëhet më efikas dhe më efektiv. Është e rëndësishme të theksohet se debugging është një proces i vazhdueshëm dhe kërkon këmbëngulje, durim dhe praktikë. Ndërsa fitoni më shumë përvojë, do të zhvilloni teknikat tuaja të debugging dhe do të përfshiheni gjithnjë e më shumë në gjetjen dhe korrigjimin e gabimeve të kodit.

 

Nëse dëshironi të jeni pjesë e komunitetit Coding dhe të ndërtoni histori të reja suksesi me ne, zbuloni më shumë rreth Akademisë së Programimit Front-End.

Në Akademinë e Programimit Front-End mësojmë nëpërmjet projekteve reale për klientë të vërtet nën mentorimin e instruktorëve me përvojë të dëshmuar.

Cakto një takim me menaxherin tonë të suksesit të studentëve për më shumë udhëzime dhe hollësi rreth programit!

 

 

Related Stories For You

Trending Stories që mund të ju interesojnë

Bursat Brainster - Aplikimet mbyllen më 30 Nëntor 2023, vetëm 1 vend i lirë!